• Les ve škole

     

    1.2. 2018 proběhl již druhý projektový den k celoročnímu projektu Les ve škole.

     

    Program Les ve škole je mezinárodním programem, do kterého je zapojeno okolo 7000 škol z celého světa. V rámci programu se každá třída zaměřuje na jiné téma. Společným cílem je, aby žáci formou aktivního učení a učení se venku začali zkoumat les a byli v lese rádi. To vše vede k větší zodpovědnosti za své okolí, k šetrnosti vůči životnímu prostředí a k starání se o zeleň ve svém okolí. Více na www.lesveskole.cz

    Na naší škole se program realizuje formou projektových dnů. Každá zapojená třída se celé dopoledne věnuje svému tématu a během dne vždy navštíví les.

    Prvňáci zkoumají les pomocí všech svých smyslů. Zkoumají ho očima, rukama, poslouchají a voní si k němu. Spolu s nimi jsou u toho i jejich ponožkový průvodci.

    Děti ze druhé třídy se seznamují s životem v lese za doprovodu domácích skřítků, kteří se v něm ztratili a řeší různé úkoly. Jedním z nich bylo i hledání dopisu od skřítků v přírodě. Ve třídě jsme pak udělali výstavu různých druhů stromů, keřů a rostlin. Ve druhé lekci bylo úkolem dokončovat pohádky, které se odehrávají v lese (O Smolíčkovi, O Budulínkovi). Vyplňují si a vybarvují k tomu určený deníček.

    Třetí třída má za úkol celý rok sledovat a zkoumat vodu v lese. V únoru se třeťáci zabývali lesními patry a různými druhy lesů. Objevovali, čím to je, že smíšený les zadržuje mnohem více vody než park a lesní monokultura.

    Pátá třída porovnávala stromy a vegetaci - rozdíl mezi podzimem a zimou. Každý žák si vytvořil svoji knihu, do té si zakládá poznámky z pozorování, kresby a informace zjištěné z literatury. Dále se budou páťáci zabývat podnebnými pásy.

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupce: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Pavla Krejčí sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole
  • Cirkus Happy Kids
  • Branný den
  • Den otevřených dveří
  • Prvňáčkové
  • Deti na startu
  • ZOO Dvůr Králové
  • Projektový den věnovaný Lesu ve škole
  • Les ve škole
  • Příroda na Hradišti
  • MDŽ v DPS Libušíně
  • Lyžařský kurz v Jizerských horách